top of page

Тема на броя в. Капитал

15/05/2020

Каква ще бъде ползата от "Зелена линия София" за нашия град, общество и икономика. Прочетете нашата статия във в. Капитал.

Християна Василева

06/03/2020

Списание Капитал_200515
Списание Капитал_200515
Списание Капитал_200515

Сега е моментът когато градските лидери търсят решения. Това е уникална възможност да се преосмисли вело транспорта като неразделна част от системите за градски транспорт, а не просто като аксесоар. Градовете се нуждаят от по-устойчива мобилност, не само за да се справят с моментната ситуация, но и за да са подготвени за бъдещето. Вело и пешеходното придвижване са точно това!

 

В България виждаме все повече велосипедисти но инфраструктурата изостава. Дълги години темата беше игнорирана и едва напоследък забелязваме известен напредък, а проекти като “Зелена линия София” - 32 км свързана алея, обединяваща паркове и квартали, ни дават надежда и ни карат да си мислим, че и България може да бъде поставена на световната карта от добри практики.

 

Глобалното икономическо въздействие на COVID-19 кризата вече е тежко и се очаква да се влоши. Инициирането на мащабни инфраструктурни проекти може да създаде работни места и икономическа активност. Инвестирането в инфраструктура, в полза на вело и пешеходното движение, от безопасни алеи, до съоръжения за паркиране и програми за споделен велотранспорт е точно този тип печеливша инвестиция, която ще помогне на икономиките да се възстановят. 

bottom of page