Устойчивост

Изоставени и рядко използвани пространства в централни градски райони съществуват във всички големи градове. Запазването на съществуващи постройки и смяната на предназначението им е практика чрез която се опазва културното наследство и се пестят ресурси. Някои от многото примери за това са:

Ню Йорк Хайлайн, Цюрих ИМ виадукт, Нардбантрасе Вупертал...

виж примерите  тук

В София съществуват повече от 20км изоставена ж-п инфраструктура, включително принандлежащи пространства, сгради и бивши гари.

Зелен ринг София е

Независим проект, целящ адаптирането на изоставени пространства и ж-п линии около центъра на София в нова инфраструктура, която да свърже градската среда.

 

Той представлява една отделена от трафика, свързана вело и пешеходна зона, която обединява парковете в града, централни и периферни квартали и много спортни и културни съоръжения. Може да бъде използван както за алтернативен вид транспорт, разходки, почивки и туризъм, така и като платформа за културни, спортни и образователни мероприятия.

 

Целта е да обединим града и да съживим изоставени градски пространства и занемарени квартали като предоставим на софиянци едно общо, екологично чисто публично пространство.

Как може да стане?

Като обединим изоставените жп трасета и съществуващи/бъдещи вело и парко алеи, трансформирайки ги в 32км свързана вело и пешеходна зона.

 

Така ще се създаде едно мултифункционално, комуникативно място - предпоставка за развитие на бизнес, спорт и култура, ще стимулира градската инициативност и ще се създаде благоприятна среда за бъдещи инвестиции.

Опции за развитие2.png

Карти

 
 
 

МАНИФЕСТ

   "Зелена линия София" е независим проект - идея за адаптиране на неизползваемите стари железопътни линии около центъра на София като нова инфраструктура за съживяване и свързване на градската среда.

 

   Идеята e трасето да се превърне в 32 км  свързана вело и пешеходна зона, използваща както съществуващи и бъдещи велоалеи, така и 20 км изоставено ж-п трасе. “Зелена линия София” е отделена от автомобилния трафик, обединява всички големи паркове в града, гъстонаселени квартали и много спортни, културни и образователни съоръжения. Така се създава едно мултифункционално, комуникативно място, благоприятна среда за бъдещи инвестиции и предпоставка за развитие на бизнес, спорт, култура и градската инициативност.

 

  Целта е да обединим градът и да съживим изоставени градски пространства и откъснати квартали като предоставим на софиянци едно общо публично пространство, което може да бъде използвано както за екологично чист алтернативен вид транспорт, разходки, почивки и туризъм, така и като трибуна за културни, спортни и образователни мероприятия.

 

 

Проекта ще постигне:

 

 1. Подобряване на условията на живот, в това число по-чист въздух, реки и почва.

 2. Свързване на всички големи паркове в града.

 3. Свързване на кварталите на София. 

 4. Свързване на главни спортни съоръжения. 

 5. Създаване на нов маршрут за удобен алтернативен транспорт и облекчаване на уличния трафик.

 6. Създаване на нови публични пространства за разнообразни културни и други дейности на открито.

 7. Облагородяване на занемарени градски части.

 8. Преосмисляне на индустриалните зони на София.

 9. Развитие на малкия и среден бизнес.

 10. Създаване на нови публични пространства в града.

 11. Стимулиране на различни спортни дейности.

 12. Развитие на ценностната система на бъдещите поколения.

 13. Създаване на нови възможности за заетост.

 14. Развитие на туризма и превръщане на столицата в интересна дестинация.

 

 

“Зелена линия София” ще се впише във визитната картичка на града, ще подобри облика на София като европейска столица и ще спомогне тя да стане по-добро място за живот.