top of page
Светослав Александров.jpg

Светослав Александров

Основател

Архитект

Учи архитектура във Вупертал, Германия от 2000
г. до 2007 г.
След дипломирането си се установява в София.

 

Участва в разнообразни проекти и конкурси в България, Германия и Австрия.
 

В периода 2012-2016 г. е асистент в катедра История и теория на
архитектурата в УАСГ.

 

През 2017 г. стартира с арх. Християна Василева
проекта Зелена линия София.

bottom of page