top of page
София.jpeg

София Стоянова

Ландшафтен Архитект

София завършва бакалавърската си степен в университета в Гринуич, Лондон, Англия. През 2019г. завършва магистърската си степен по Ландшафтна Архитектура в университета в Копенхаген, Дания със специализация в градското планиране. По време на обучението си в Дания пише дипломната си работа с насоченост към темата за велосипедно движение в градска среда.

Опита си е натрупала в Англия, България и Дания като участва в проектирането на множество градини, паркове и обществени пространства с насоченост адаптация към климатичните промени и устойчиво градско планиране. В Дания работи в тясно сътрудничество със специалисти в сферата на велосипедния транспорт и градското планиране за изготвяне на анализи и рамки за проектиране на безопасна велосипедна инфраструктура на територията на град София. В момента работи като ландшафтен архитект на свободна практика като активно участва в темите за градската среда и мобилност.

През 2019г. се присъединява към екипа на “Зелена линия София”  като основният фокус на работа е планиране на велосипедна инфраструктура, достъпност и безопасност в градска среда.

bottom of page