top of page

Суперблокове

Устойчива стратегия за регенериране на градската среда.

Барселона може да спаси стотици човешки животи и да намали замърсяването на въздуха с една четвърт, ако изпълни изцяло своята радикална схема "Superblocks" за намаляване на трафика.


Суперблоковете са групи от улици, където трафикът е намален почти до нула, като пространството заемано преди от автомобили, се дава на пешеходци и зони за игра.
"Superblocks" е проект, разработен от градския съвет на Барселона в сътрудничество с Агенцията за градска екология, който има за цел да насърчи устойчивата мобилност, интензивното използване на публичните пространства, биологичното разнообразие, социалното сближаване, включващо участието на широката общественост, намален екологичен отпечатък или накратко, как да си направим град за хората.


Всичко това ще бъде постигнато чрез насърчаване на нов тип градска организация в пет макро-области, специално избрани за експеримента.Какво е суперблок? Това е териториална единица, която е по-малка от квартал, но по-голяма от жилищен блок, със спокойни улици, където се провеждат градоустройствени и екологични дейности. Компактни, ефективни зони, които имат положителен ефект върху живота на жителите на Барселона и които също са самодостатъчни по отношение на потреблението на енергия. Целта е да се подобри качеството на живот и условията за местните жители, чрез рационално управление на природните ресурси и публичните пространства, чрез активното участие на всички участващи и чрез борба с неравенството и социалното изключване.

Изображение от Ajuntament de Barcelona


Какво се случва в тези суперблокове?

 1. По-устойчива мобилност: чрез интегриране на новата ортогонална автобусна мрежа и Bicing в съответствие с Плана за градска мобилност в Барселона, насърчаване на пътуванията с велосипед или пеша и подобряване на разпределението на стоките, за да се намалят както нивата на шум, така и емисиите.

 2. Съживяване на обществените площи: чрез правене на улиците по-тихи, увеличаване на броя на зоните за отдих и насърчаване на нови цели за тези места.

 3. Насърчаване на биологичното разнообразие и градската растителност: чрез подобряване на дърветата по улиците, благоприятстване на микрообитанията с цел привличане на птици и увеличаване на количеството градска растителност чрез създаване на нови територии на общността

 4. Насърчаване на социалната структура на града и насърчаване на сближаването: чрез гарантиране на подходящи местни съоръжения, насърчаване на продуктивни дейности, които създават работни места и работа за социално включване.

 5. Насърчаване на самодостатъчност при използването на ресурси: чрез намаляване на потреблението, производство на възобновяема енергия, намаляване на търсенето на питейна вода и по-добро използване на сивата и речната вода.

 6. Интегриране на процесите на управление: чрез включване на широката общественост при определяне на проекти и разработване на действия.


 

Дали подобна идея би функционирала и в България?


Според създателите му, този план би могъл да се приложи и в градове с различен мащаб и структура. У нас, в София например, мрежата е по-гъста, което означава че дори повече улици биха могли да се превърнат в спокойни зони, а това до голяма степен би улеснило поддръжката им. Така, в тези зони ще има

 • повече място за пешеходците,

 • с ограничаването на трафика ще се намали шума, което ще ги направи

 • по-приятни и качествени за обитаване,

 • ще намали замърсяването и разбира се,

 • ще благоприятства за развитието на бизнеса

С две думи, всички печелят.


301 преглеждания0 коментара

Comments


bottom of page