top of page

Зеленият ринг, 5 години по-късно?

Лого_ЗеленРингСофия (логоБяло).jpg

2023/03/31

Изминаха пет години от началото на съвместната ни дейност със Столична община (СО) и общинско предприятие Софияплан. Ще ви разкажем кратка история през нашия поглед, която цели да акцентира върху днешната ситуация.

През 2017 г. решихме да вложим знанията си като архитекти и да направим нещо конкретно и смислено за града ни, като създадохме идеен проект за зелен ринг в София. С цел да реализираме идеята, през 2018 година учредихме фондация „Зелена линия София“ и започнахме да събираме екип от активни хора и специалисти.

 

Начало на съвместна работа - сътрудничество със СО

Година след усилията ни да популяризираме идеята през 2019 г. кметът на СО, г-жа Йорданка Фандъкова, обяви идеята за изграждане на Зелен ринг като приоритет на общината. Приехме с радост факта, че общината подкрепя една гражданска инициатива.

 

Като първа стъпка бе възложено изработването на Градоустройствен анализ – концепция “Зелен ринг София“ от общинското предприятие Софияплан, по това време Софпроект. В процеса на работа бе сключен меморандум за сътрудничество между фондация “Зелена линия София” и Софпроект.

 

Отсечката от гара “Пионер" до кв.”Слатина”

Преди завършване на анализа през 2019 година общината възложи изработването на подробен устройствен план - ПУП  на една отсечка, която попада в обсега на Зеления ринг, а именно отсечката от гара „Пионер“ до кв.“Слатина“. Тя е предмет на проучвания още след окончателното й затваряне за железопътен транспорт през 2012 г. 

През 2020 година, подробният устройствен план бе одобрен. Планът предвижда пешеходно и велосипедно придвижване, както и отделянето на няколко УПИ за друго предназначение. Като следваща стъпка СО възложи изработването на идеен проект за същата част от трасето на проектантската фирма EKJ, която проектира инженерна инфраструктура. Изборът на проектанти се случи без да се обяви отворен архитектурен конкурс и се възложи на инженери, въпреки че става въпрос за проектиране на приоритетно обществено пространство. Идейният проект беше представен в НАГ година по-късно, като присъстващите направиме много забележки, относно достойнствата му. Най-важната ни забележка бе това, че проектът не е съобразен с основната концепция за Зелен ринг, тъй като е изготвен преди изобщо да има Генерален план на ринга (Мастерплан) и дори преди Градоустройствения анализ. До настоящия момент забележките ни не са отразени.

 

Градоустройственият анализ -

концепция и работната група

След представянето през ноември 2022 г. на градоустройствения анализ, изработен от Софияплан и фондация “Зелена линия София” по зададено от фондацията трасе, създадохме работна група към общината, която да обедини и оптимизира работата по проекта. На първата ни среща обсъдихме, как процесът трябва да следва хронологичните стъпки на проектиране, необходими за реализирането на качествен и устойчив проект. Предложихме на работната група, фондация „Зелена линия София“, в качеството й на автор на идеята и разполагаща с необходимия капацитет, да изготвим Генерален план (Мастерплан) на целия ринг, както и стандарти, за да има единна визия. Тези предложения сме отправяли още преди две години в официални становища, нагледно описани със снимки, схеми и чертежи. 

 

След направените предложения г-н Здравко Здравков ни увери че няма време за изготвяне на Мастерплан и стандарти за ринга. Оказа се че три месеца по рано Ангел Джоргов вече е ангажирал за сумата от 29 500 лв архитектурната фирма “WE:R architects”, да изготви мострен каталог с настилки. Изборът на проектанти е направен отново без ясни критерии и прозрачност и за сумата до 30 000 лв., за да не минава възлагането по закона за обществените поръчки.

  

Позиция на фондация „Зелена Линия София„ 

Години по-късно, като погледнем назад, можем да проследим един процес, започнал от мечта на приятели, и стигнал до предстоящо изграждане на част от 30 километров проект за Зелен вело и пешеходен ринг в София. Звучи чудесно, нали?

 

Опитахме се да преосмислим случилото се и да бъдем честни към себе си и към проекта, който стартирахме. Целта ни винаги е била да допринесем със знанията си за да направим нещо смислено и хубаво за родния ни град София. Да превърнем едни изоставени и занемарени пространства в една хубава зелена, пешеходна зона и функционираща, свързана велоалея. В бързо променящата се градска среда адаптацията на нефункциониращи железопътни трасета би могла да бъде намеса с малко средства за постигане на добър резултат. Потенциалите са много, защото има много изоставени места, които може да са много по-добре и разнообразно използвани. Процесът от идеята до реализацията е дълъг и ние видяхме и научихме много неща. Потенциалът на града ни се крие в нас самите и добрите идеи за града ни имат нужда от подкрепата на общината. Връзката между концепцията и реалната действителност, обаче, е труден процес и за успешното реализиране на такъв мащабен проект е необходима стриктна последователност при спазването на задължителни етапи в проектирането. Идейният проект, изработен от проектантите на EKJ не трябваше да предхожда, а да бъде съобразен с Градоустройствения анализ, Мастерплана и Стандарта, за да се получи единна разпознаваема визия, а не да строим етажи без фундамент и да работим на парче. Проектирането трябва да се прави в сътрудничество с гражданските организации с пряко отношение, за да постигаме устойчиви резултати.

 

Заключение

Проектът “Зелен ринг София” представлява обществено пространство с разнообразни функции, а не просто една инженерна инфраструктура. На настоящия етап СО отказа да ни включи с договорни отношения в процеса на проектиране на първата отсечка от гара „Пионер“ до кв.“Слатина“ и в изработването на каталога за цялото трасе на Зеления ринг. Възлаганията се правят непрозрачно и без ясни критерии за избор на проектанти и изпълнители. Липсва връзка между концептуалната идея, теоретичния документ, проектирането и реализирането на идеята. Наблюдавайки развитието на процеса, фондация „Зелена Линия София“ изказва сериозните си съмнения по отношение на постигане на съответствие между идеята и нейната реализация.

Смятаме, че за постигането на най-доброто решение за реализиране на проекта, първо трябва да сме ангажирани да постигнем справедлив, качествен и устойчив резултат.

В противен случай залагаме градската си среда за поредната преходна политическа кампания. 

 

Ние все още считаме, че ролята на фондация „Зелена линия София„ като автори на идеята е изключително важна, защото този проект тръгва от гражданите на София и ИМА нужда да бъде подкрепен от СО - а не обратното и декларираме готовност да продължим да работим по автентичната идея за Зеления ринг.

bottom of page