top of page

Какво има в София ?

оригинал-2.jpg

В града ни съществуват много изоставени пространства и ж-п трасета. Отделени от автомобилния трафик и недостъпни за гражданите, те преминават през  едни от най-оживените централни и периферни квартали, големи паркове и прекрасни зелени територии.

Какво може да има?

Зелен ринг София

Предлагаме да обединим тези изоставени пространства и ж-п трасета със съществуващи велоалеи, преустройвайки ги в нова, свързана вело и пешеходна зона. Тя може да служи както за алтернативен вид транспорт, така и като място за спорт, развлечение и забавни дейности през свободното време.

Зелен ринг София

Жилищни квартали

квартали

Паркове и градини

паркове

Индустриални зони.jpg

индустриални зони

Зелен ринг София е независим проект, целящ създаването на вело и пешеходен ринг в София, който да обедини парковете в града, гъстонаселените квартали около центъра както и много спортни, културни, бизнес и развлекателни съоръжения.

Зелен ринг София Зелено околовръстно София

bottom of page