1/1
 
 

1/15

1/1

1/8
 
 

1/1

1/5
 

1/3
 

1/1
 
арките преди рекострукцията